" /> " />

شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه

downloadنوارهای تلاوتهای ویدئویی و mp3 شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه

قرائت مجلسی ناد شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه از سوره رعد با دنیای زیبایی غیر قابل وصف


تاریخ ارسال: شنبه 1 مهر 1396 ساعت 01:09

تلاوت سوره حمد توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 26 مرداد 1396 ساعت 04:12

تلاوت عشق سوره های ق و الغاشیه و الفجر توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 15:32

دنیای زیبایی از قرائتها و مقاطع متعدد والضحی توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 ساعت 18:33

تلاوت اعجازی ایاتی از سوره نباءتوسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


 

 برای دیدن صفحه لینکهای اعجازی و دانلود تلاوتهای شیخ عبدالباسط این نوشته را کلیک فرمایید

تاریخ ارسال: جمعه 19 خرداد 1396 ساعت 22:23 0 نظر

گنجینه یک ساعت تلاوت ویدئویی شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


تاریخ ارسال: دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 14:51 0 نظر

سوره شمس و قد افلح من زکیها و تکرار مقامات و الحان مختلف توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه

دوستان: عبدالباسط رحمت الله علیه 63 سال عمر کرده و دنیایی از تلاوتهای مجلسی را داشته است که از زیباترین تلاوتهایش قد افلح من زکیها وایات بعد از ان از سوره شمس است. بدون تردید 26 دقیقه زیباترین تلاوتها فقط گوشه ای از تلاوتهای ماندگار و ملکوتی ایشان است که هر کدام با مقامات و الحان و طول نفس و زیباییهای خاص خود و متفاوت قرائت شده است شنیدن تفاوتها فوق موثرر است ولی جهت بهره بردن از حلاوت و اوج زیبایی تلاوتها  نوار را تا اخر گوش کنید از قرائتهای بسیار زیاد شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه قد افلح من زکیها و ایات بعد از ان با غیر قابل وصف بودن تفاوت تلاوتها هدیه می شودوقتی زبان و قلم از وصف اوج زیبایی عاجز است خواهشمندم تا اخربشنوید با کلیک بر نوار زیر می توانید بشنوید و سپس در گزینه دانلود که در پیوندها می نویسم دانلود فرمایید که گنج گهرباری است غیر قابل وصف

تاریخ ارسال: دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 05:49 0 نظر

تلاوت نسخه اصلی سوره فصلت توسط شیح عبدالباسط رحمت الله علیه در مسجد امام حسین(ع) قاهره


تاریخ ارسال: جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 14:34 0 نظر