" /> " />


شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه قبل از اشغال قدس شریف و مسجدالاقصی توسط دشمن صهیونیستی در مسجدالاقصی شریف قرائتهای زیادی داشته است. مسجدالاقصی در سوره اسری نیز در اولین ایه اش هست و بدون تردید اعتقاد قرانی همه مسلمانان از جمله این حقیر است. از درگاه خداوند عاجزانه و با تضرع تمنا دارم که مسجدالاقصی قبله اول مسلمین را از دست  رژیم اشغالگر صهیونیستی ازاد فرماید و به دست مسلمان باز گرداند امین