" /> " />


تلاوت زیبای  دیگر با کلیک بر نوشته زیر

وذالنون تلاوت مجلسی فوق زیبای شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه از سوره انبیاءجهت دانلود تلاوتهای  فوق زیبای قران کریم این نوشته را کلیک فرمایید  


این قرائت واقعا اعجازی و کمیاب است و در مسجد امام حسین(ع) قاهره با زیبایی کامل توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه قرائت شده است  خواهشمندم تا اخر این ویدئوی فوق زیبا را ببینید.قابل توجه دوستان که شیخ عبدالباسط مرحوم اخرین تلاوتش  قبل از فوتشان نیز در مسجد امام حسین(ع)قاهره بوده که بزودی منتشر خواهم کرد


جهت دانلود اعلی درجه تلاوتهای منتشر شده در وبلاگ  و با اعلی درجه کیفیت و سایزها بزرگ این نوشته را کلیک فرمایید


برای دیدن لینکهای صفحه دانلودهای تلاوتها این نوشته را کلیک فرمایید