" /> " />

شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه

downloadنوارهای تلاوتهای ویدئویی و mp3 شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه

زیباترین تلاوت های عبدالباسط عبدالصمد رحمت الله علیه سوره های حجر و قیامه و قصار السور


تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 19:12

مقطع بسیار زیبا ی سوره لقمان احترام پدر و مادر توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


تاریخ ارسال: شنبه 10 تیر 1396 ساعت 19:14

تلاوت زیبای سوره های مائده و نباء و شمس توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه


تاریخ ارسال: شنبه 13 خرداد 1396 ساعت 17:19 0 نظر