" /> " />

خواهشمندم دنیای زیبایی تلاوت را در ویدئوی زیر بشنوید و جهت دانلود تلاوتهای اعجازی صفحه اول را کلیک فرمایید که دنیایی از تلاوتها با شرایطی که نوشته ام قابل دانلود است