" /> " />

 سلام علیکم: گوینده به انگلیسی اسمهای سوره های تلاوت شده را در اول قرائت می خواند این قرائت اوج زیبایی قرائت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه در افریقای جنوبی است